DEPO YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI

Depo Yönetim Sistemi Yazılımı, İşletme içerisindeki malzeme ve mal hareketliliğini sistematik ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlayan ve ERP sistemine anlık veri akışı ile etkin bir depo yönetimine imkan veren bir yazılımdır. Depo Yönetim Sistemi Yazılımı içerisinde standart olarak gelen modüller şunlardır;

GERİYE YÖNELİK İZLENEBİLİRLİK

Ürünlerin Barkodları veya Stok Kodları yanında, birleşik barkod veya ikincil barkodlama sistemi ile ürünlerin parti numaraları veya Son Tüketim Tarihleri gibi verileri de kaydederek, üretim veya satış sonrası geriye yönelik izlenebilirliğin sağlanması

BARKODLAMA İŞLEMLERİ

Standart barkodlamanın ilerisinde, Tekil barkodlama (*), Ağırlıklı Barkodlama ve bu iki barkodlamanın birlikte tek barkod üzerine basılması desteklenmektedir.

DEPO HÜCRE TAKİBİ

Bu özellik ile depo / depolar içerisindeki hücrelerin takibi yapılabilmektedir. (**). Buradaki hücre takibi, hücrelerin hareket geçmişi ve hangi hücrelerde hangi ürünlerin ne kadar miktarda olduğunun takibidir.

YERLEŞTİRME VE TOPLAMA İŞLEMLERİ

Yerleştirme ve Toplama İşlemlerinde istenir ise, farklı algoritmalar kullanılabilmektedir. Bu algoritmalar;

- Fifo

- Lifo

- Temizlemek için toplama

- En Az Lokasyon

- En Yakın Lokasyon

- Lokasyon Değer Analiz Sonucu