KURUM KÜLTÜRÜ (ÖRGÜT KÜLTÜRÜ) GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Kurum Kültürü veya işletmelerde paylaşılmış bir geçmişi ifade eder. İşletmelerin yöneticileri, patronları, çalışanları ve paydaşları zaman içerisinde farkında olmadan bu kültürü oluşturur ve geliştirir. Kurum kültürünün, çalışanların firmalarına bağlılıkları, motivasyonları, iş performansları ve işletmeyi temsil şekillerindeki etkisi büyüktür. Bu kültür, işletmenin çalışanlara ve müşterilere karşı davranışlarının ve faaliyetlerin yürütülme biçiminin temel hareket noktasıdır. İşletmenin pazardaki bilinilirliği ve karakteri, planlı veya plansız olarak oluşan kurum kültürünün bir yansımasıdır. İşletmenin mevcut kültür ve beklenen kültür düzeyinin ölçülmesi işletme başarısı için kural, politika ve süreçlerden daha belirleyici olmaktadır. Kurum kültürü analizleri, uzmanlık ve yoğun bir çalışma gerektirmesi nedeniyle işletmeler tarafından zor bir süreç olarak görülmektedir. İdeaktif Global olarak Kurum Kültürü Danışmanlığı kapsamında, Türkiye yapısına uygun olarak, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ürettiğimiz yazılım ile bu zor ve maliyetli süreci kolaylıkla işletmelere uygulayabiliyoruz. Sistematik olarak uygulanabilen ve dijital olarak raporlanabilen bu hizmet kapsamında, İşletme Genelinde, Departman bazında, Birim bazında, kültür analizleri yapılarak, mevcut ve istenen kurum kültürü raporlanabilmektedir. Gelişim senaryoları ile birlikte sunulan kültür raporu doğrultusunda işletmeler IK süreçlerinde (İşe alım, Terfi, vb.) karar mekanizmalarını teknik ve bilimsel veriler ile destekleyebilmektedirler.


Kurum kültürü danışmanlığının sağlayacağı faydalar;

MEVCUT VE ARZU EDİLEN KURUM KÜLTÜRÜ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
PERİYODİK OLARAK UYGULANDIĞINDA KURUM GELİŞİMİNİN İZLENEBİLMESİ
ÇALIŞAN MOTİVASYONUNUN ARTTIRILMASI
ÜRÜN VE HİZMETTE ÇALIŞAN KAYNAKLI HATALARIN MİNİMİZE EDİLMESİ
İŞLETME BAŞARISININ VE PAZARDAKİ PRETİJİNİN ARTTIRILMASI
ÇALIŞAN AİDİYETİNİN YÜKSELTİLMESİ
İŞLETME GELİŞİM SENERYOLARNIN BELİRLENMESİ
İŞLETME GELİŞİM SENERYOLARININ BELİRLENMESİ