Depo Yönetim Sistemi Yazılımı

Depo Yönetim Sistemi Yazılımı, İşletme içerisindeki malzeme ve mal hareketliliğini sistematik ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlayan ve ERP sistemine anlık veri akışı ile etkin bir depo yönetimine imkan veren bir yazılımdır. Depo Yönetim Sistemi Yazılımı içerisinde standart olarak gelen modüller şunlardır;

 • Barkodlu veya Barkodsuz Depo Giriş (Alış İrsaliyesi)
 • Depolar Arası Transfer İşlemleri
 • Barkodlu veya Barkodsuz Depo Çıkış (Satış İrsaliyesi)
 • Sayım
 • Bu ana modüllerin dışında opsiyonel olarak aşağıdaki modüller yazılım sistemine eklenebilmektedir.

  Geriye Yönelik İzlenebilirlik

  Ürünlerin Barkodları veya Stok Kodları yanında, birleşik barkod veya ikincil barkodlama sistemi ile ürünlerin parti numaraları veya Son Tüketim Tarihleri gibi verileri de kaydederek, üretim veya satış sonrası geriye yönelik izlenebilirliğin sağlanması

  Barkodlama İşlemleri

  Standart barkodlamanın ilerisinde, Tekil barkodlama (*), Ağırlıklı Barkodlama ve bu iki barkodlamanın birlikte tek barkod üzerine basılması desteklenmektedir.

  Depo Hücre Takibi

  Bu özellik ile depo / depolar içerisindeki hücrelerin takibi yapılabilmektedir. (**). Buradaki hücre takibi, hücrelerin hareket geçmişi ve hangi hücrelerde hangi ürünlerin ne kadar miktarda olduğunun takibidir.

  Yerleştirme ve Toplama İşlemleri

  Yerleştirme ve Toplama İşlemlerinde istenir ise, farklı algoritmalar kullanılabilmektedir. Bu algoritmalar;
 • Fifo,
 • Lifo,
 • Temizlemek için toplama,
 • en az lokasyon,
 • en yakın lokasyon,
 • Lokasyon Değer Analiz sonucu