Donanım Ürünleri

Sürdürülebilir rekabet ortamında işletmelerin varlığına devam edebilmesi için için “AR-GE” ve “İnovasyon” kavramları vazgeçilmez iki unsur haline gelmiştir. İşletmeler, AR-GE ve inovasyonu etkili ve verimli biçimde kullanmaları için bu konuların etkin yönetimine ihtiyaç duymaktadır. Bütün stratejik kararlar işletmenin geleceği açısından önemlidir. Ancak AR-GE ile ilgili kararlar işletmenin yeni bir ürün ve / veya hizmet yaratması açısından önemli olmasının yanında birçok belirsizliğin bulunduğu bir ortamda alındığı için zor kararlardır. Araştırma ve geliştirme (AR-GE) kararları, işletmenin tüm fonksiyonlarını etkilediği için karmaşık bir nitelik kazanır ve stratejik karar niteliği taşırlar. İşletmelerdeki yöneticiler, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetler, üretim ve finans üzerindeki etkilerini düşünmeden AR-GE ile ilgili kararlar verdiklerinde organizasyonel parçalanmalara, şikâyetlere, sorunlara ve personel devir hızının artmasına sebep olabilirler. Bu durumlar ile karşı karşıya kalmamak için profesyonel AR-GE yönetimi işletmeler için hayati önem taşımaktadır. IT Global olarak AR-GE konusunda yetkin ve tecrübeli uzmanlarımız ile işletmelere kalite maliyetlerini de göz önünde bulundurarak,

  • Ar-Ge Projelerinin oluşturulması
  • Ar-Ge Proje Finansmanı
  • Ar-Ge Projesinin Yapılabilirlik Etüdü
  • Proje Takibi ve Sonuçlandırılması
  • Proje sonucu ürünün Satış ve Pazarlama Faaliyetleri

  • Konularında danışmanlık hizmeti vererek en optimum çözümleri sunmaktayız.